Kamis, 18 April 2013

Teks Contoh MC, Pembawa Acara Pengajian


Assalamu’alaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين- وبه نستعين على امورالدنياوالدين – والصلاةوالسلام على سيدناومولنامحمد- وعلى اله وصحبه اجمعين- ولاحول ولاقوةالابالله العلى العظيم- امابعد

Yang terhormat para alim, ulama’, sesepuh-pinisepuh. Wabil khusus Bapak Ky. …….. yang kami nanti-nantikan segala fatwah dan mauidhoh hasanahnya.
Yang terhormat jajaran perangkat desa, Desa Pesantren yang kami patuhi segala peraturannya.
Tamu undangan, hadzirin walhadzirat yang kami hormati.
Muslimin walmuslimat rohimakumullah yang saya mulyakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid ini dengan tiada suatu halangan apapun. Semoga perkumpulan kita malam hari ini membawa manfaat di dunia dan di akhirat.
Keduanya shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana Beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, dengan ucapan Amin Allahumma Amin.
Sebagai pemandu acara tidak lain saya akan membacakan susunan acara pada Pengajian malam hari ini:
Acara yang pertama             : Pembukaan
Acara yang kedua                : Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur’an dan Sholawat Nabi
Acara yang ketiga                : Tahlil
Acara yang keempat            : Sambutan-sambutan
Acara yang kelima               : Mauidzoh Hasanah, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Acara yang keenam             : Penutup
Untuk membuka acara, marilah kita baca bersama-sama Surat Ummul Kitab. Al-Faatihah! ….
Trimakasih.
Acara yang kedua yaitu Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur’an dan Sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh Sdr/Bpk ….
Kepadanya dipersilahkan.
Trimakasih.
Acara yang ketiga adalah Tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak/Sdr. ….
Kepada Bapak/Sdr. …. dipersilahkan.
Trimakasih.
Untuk acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan.
1. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kepada Bpk. ….. dipersilahkan.
Trimakasih atas sambutannya.
2. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Atas nama sesepuh Dukuh Pesadean, Kepada Bpk. ….. kami persilahkan.
Trimakasih.
3. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pesantren, Kepada yang terhormat Bpk ….. kami persilahkan.
Trimakasih atas sambutannya.
Hadzirin walhadzirat kini tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan, mauidzoh hasanah/uraian inti Peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bpk Kyai …..
Kepada Beliau kami persilahkan.
Kami ucapkan terima kasih pada Bpk Kyai ….. yang sudah berkenan memberikan mauidzoh hasanah/uraian inti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dipenghujung acara yaitu Penutup/Do’a akan dipimpin oleh Bapak. …. Kepadanya kami persilahkan.
Trimakasih.
Kami selaku penata acara mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan dihati Bapak/Ibu, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

2 komentar: